flyljubljana DOMOV

SLO  |  ENG

Spodaj si lahko preberete, kako v družbi Fraport Slovenija, d.o.o., zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke posameznikov. Če z zapisanimi informacijami nismo odgovorili na vaša vprašanja, nas, prosimo, kontaktirajte prek e-maila info.gdpr@fraport-slovenija.si.

Informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, vsebujejo še naslednji dokumenti:

V primeru nasprotij med določbami te politike in določbami zgoraj navedenih dokumentov veljajo določbe te politike.

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. (upravljavec) ali ki ga izvajajo tretje osebe v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija
Matična številka: 5142768000
Telefon: +386 (0)4 20 61 000
E-pošta: info@fraport-slovenija.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Taja Smolič
Kontaktni telefon: +386 (0)4 2061 946
Kontaktni e-poštni naslov: info.gdpr@fraport-slovenija.si

Podatki o programu flyljubljana:
Kontaktni e-poštni naslov: flyljubljana@flyljubljana.si

Pri upravljavcu hranimo in obdelujemo osebne podatke glede na to, v kakšnem odnosu smo s konkretnim posameznikom. Načelno o določenem posamezniku obdelujemo zgolj nekatere od spodaj navedenih podatkov, ne pa vseh.

Podatki o članih programa zvestobe flyljubljana:
ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, spol, rojstni datum, število poslovnih letov na leto, število zasebnih letov na leto;

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar obdelavo določa zakon ali kadar je obdelava potrebna za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali obveznosti, ki jih določa pravo Evropske unije;
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo oziroma ste izkazali interes za naše storitve;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes, ki prevlada nad vašim interesom.

Konkretna pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru članstva v programu zvestobe flyljubljana je privolitev.


Podatki o članih programa zvestobe flyljubljana nam omogočajo, da z njimi vodimo komunikacijo. Podatke analiziramo z namenom pošiljanja prilagojenih sporočil (članu npr. glede na njegovo starost, rojstni datum, spol, število letov pošljemo izbrane ugodnosti programa ali povabilo za sodelovanje v nagradni igri).


Podatke o članih programa zvestobe flyljubljana hranimo do preklica.

Po poteku roka hrambe osebne podatke bodisi učinkovito in trajno izbrišemo ali uničimo bodisi jih učinkovito anonimiziramo, na način, da ni več mogoče ugotoviti, na katerega konkretnega posameznika se določeni anonimizirani podatki nanašajo.

Posredovanje osebnih podatkov je načeloma prostovoljno, kar pomeni, da se sami odločate, ali boste upravljavcu podatke posredovali ali ne.

Če nam podatkov ne posredujete, pa vam v določenih primerih prilagojenih sporočil ne moremo posredovati oz. vam ne moremo omogočiti določenih storitev ali ugodnosti (kot je npr. popust pri parkiranju na letališču ali prednosti prehod letališke varnostne kontrole). V takih primerih je lahko posredovanje podatkov z naše strani označeno ali predstavljeno kot obvezno, a tudi takrat samostojno odločate o tem, ali boste osebne podatke posredovali ali ne.

Znotraj upravljavca imajo dostop do vaših osebnih podatkov tisti zaposleni in pogodbeni sodelavci, za katere je to zaradi njihove funkcije ali delovnega mesta oziroma delovnih nalog potrebno.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven upravljavca), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki storitev vzdrževanja IT opreme;
 • ponudniki oz. skrbniki razvitih orodij, ki se uporabljajo za urejanje spletnih strani in izvajanje marketinških aktivnosti.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Kadar obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko le-to kadarkoli prekličete, in sicer tako, da nam to pisno sporočite na Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija, ali po e-pošti na info.gdpr@fraport-slovenija.si

Preklic privolitve za vas nima nobenih negativnih posledic, vendar pa v določenih primerih od nas potem ne boste več mogli prejemati določenih storitev, in sicer takrat, ko za zagotavljanje storitve potrebujemo vaše osebne podatke, glede katerih ste preklicali privolitev.

Preklic privolitve je lahko tudi delen, npr. za določene osebne podatke ali za določeno časovno obdobje ali za določen namen.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec (kdo obdeluje moje osebne podatke?)

Za potrebe zanesljive identifikacije (da se ne bi npr. zgodilo, da bi nekdo drug dosegel izbris ali dostop do vaših osebnih podatkov) lahko v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahtevamo dodatne podatke ali dokazila, uveljavljanje pravic pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Pišite nam na Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija ali na info.gdpr@fraport-slovenija.si